Centrum voor Ascentie-informatie en Onderzoek: Ascentie en Werk  

Ascentie en Werk


  www.ascentie.dds.nl -     Laatst bijgewerkt in oktober 2004 (versie 2)

  • Werken en Ontslag Nemen
  • De Rol van Karma
  • Invloed van Anu-familie, identificatie met je werk
  • Gunstige en minder gunstige banen
  • Maatschappelijke veranderingen

Op deze pagina vindt je allerlei informatie betreffende werk en ascentie. Waar zou je op kunnen letten als je kijkt naar je werk, je verhouding tot werken en het ascentieproces? Welke factoren zouden hierbij een rol kunnen spelen? Wat heeft het ascentieperspectief te bieden voor de wijze waarmee je om zou kunnen gaan met werk?

De 'ascenderende levensstijl' houdt niet in dat je wegvlucht van het leven. Je zou kunnen denken dat het gunstig zou zijn voor je ascentieproces als je ontslag neemt van een baan die je weinig vreugde schenkt. Ook zou je kunnen denken dat naarmate je minder werkt je meer tijd hebt voor het ascentieproces: je krijgt meer gelegenheid om in de natuur te verblijven of je te richten op het opruimen van karma, het ophelderen van onbewust materiaal.

Soms zou het inderdaad bij je kunnen passen om ontslag te nemen om je meer te richten op het ascentieproces, maar vaak kan het ook onverstandig zijn om ontslag te nemen. En dan zou het niet eens zozeer zijn vanwege de mogelijke financiŽle problemen die hieruit zouden kunnen voorkomen, maar vooral vanwege de mogelijkheid dat je nog karma hebt in te lossen als werker bij een bepaald soort bedrijf. Pas als je al het karma hebt ingelost, zou je kunnen overwegen om van baan te wisselen of zelfstandige te worden.

Veel karma zouden mensen oplopen die een leidende positie in een bedrijf innemen. Het zou dan vooral gaan om directeuren die hun medewerkers zien als een gebruiksvoorwerp. Mensen zijn niet werkelijk van belang, zolang het werk maar zo snel, zo efficiŽnt en zo winstgevend mogelijk wordt gedaan. De bazen die hun medewerkers vooral zien als een soort van koe die wordt leeggemolken zouden op deze manier veel karma oplopen, welke dan vaak door hun nageslacht - in het geval van genetische karma - of in eventuele latere levens weer dient te worden rechtgezet door juist dan zelf zo'n gebruiksvoorwerp te zijn.

We hebben het al geregeld gehad over de Anu-familie en wat hun rol zou zijn geweest in de geschiedenis (zie bijv Anu Familie, Kleinhouders). Zij zouden zo'n 160.000 jaar geleden mensen in elkaar gezet hebben omdat ze slaven nodig hadden die het werk voor hen konden doen. Genetisch zouden zij ook sterk geneigd zijn om hard te werken zonder te klagen. Veel - vooral blanke westerlingen - zouden voor een deel afstammen van deze 'werkslaven' en het dan ook niet meer dan normaal vinden om een groot deel van hun leven werk te verrichten dat ze eigenlijk niet werkelijk bevredigend vinden.

Door het ascentieproces zou het mogelijk worden om je bewust te worden van deze mogelijke link met dit werkslavenras. Naarmate je verder zou komen in dit proces zou het zelfs mogelijk zijn om stukje bij beetje uit deze 'Anu-genen' te ascenderen en je te richten op andere genetische informatie die je in staat zou stellen een ander perspectief op werken te ontwikkelen.

Het leven van een mens zou niet bedoeld zijn om 'de bakker, de manager, de slager, de chirurg, de schoonmaker of de piloot' te zijn. De overmatige identificatie met je werk zou je verhinderen te zien dat je meer bent dan die rol. Zo zou je je kunnen voorstellen dat je jezelf ook zou kunnen zien als vooral een mens die bezig is zichzelf te zuiveren, die probeert gedachtenvormen die tot stagnatie leiden om te vormen waardoor evolutie en groei mogelijk wordt.

Dan is ook nog de wijze waarop je je verhoudt met je werk van belang. Als je in een werkomgeving zit waarbij het competitiestreven erg groot is, zou je ervoor kunnen kiezen je daaraan te onttrekken. Zoals je bijvoorbeeld op de kleefgebied beoordelen-pagina hebt kunnen lezen is het streven om beter te zijn dan anderen niet bevorderlijk voor het ascentieproces, of het je nu bezighoudt op je werk of ergens anders.

Veel creativiteit en chi zou ook uit werknemers worden gezogen door de werkgevers. Hier zou je je tegen kunnen wapenen door de intentie te uiten alleen zůveel chi of creativiteit te geven aan je werk zodat het in balans is met de compensatie die je ervoor krijgt. Hierdoor zou je veel energie kunnen winnen die je weer zou kunnen investeren in het ascentieproces.

Dan is er nog het verschijnsel dat mensen graag willen ascenderen, maar dat ze niet durven het karma dat ze hebben met een bepaald bedrijf op te heffen omdat dat zou inhouden dat ze een proces in gang zetten dat zou leiden naar het verliezen van een bepaalde baan. De angst voor de onzekere periode die dan volgt zou mensen ertoe aanzetten om toch maar bij dezelfde werkgever te blijven doorwerken.

Ook is er de aantrekkingskracht om ergens toe te behoren die mensen ertoe aanzet om maar bij een bepaalde werkgever te blijven ook al zijn de karmische ladingen al weggewerkt. In dit soort gevallen zou onthechting gunstiger zijn voor het ascentieproces.

Als je je erg ongelukkig zou voelen bij een bepaalde werkgever, dan zou het wel te combineren zijn met het ascentieproces om de band met die werkgever te beŽindigen voordat het karmische aspect is opgelost. Veel karmische lading is niet zů specifiek dat het gekoppeld is aan ťťn bepaald bedrijf. De karmische lading zou je dan bij een andere werkgever verder kunnen wegwerken.

Zodra je de karmische lading zou hebben weggewerkt zou het het meest gunstig zijn voor het ascentieproces als je op een of andere manier probeert zelfstandig in je levensonderhoud te voorzien.

In de huidige maatschappij is het vaak vrij lastig om een bron van inkomsten te vinden. In de artikelensectie kun je een artikel vinden waarin een aantal voorbeelden worden genoemd van mensen met banen die gunstiger zouden zijn voor je ascentieproces. Je zou dan kunnen denken aan banen als bezorger, vrachtwagenchauffeur, restauranteigenaar, freelance werk als journalist, schrijver, leraar, verpleegkundige. Ook het werk in de gehandicaptenzorg en kinderopvang zou goed te rijmen zijn met een ascenderende levensstijl. Hierbij geldt natuurlijk dat het allemaal niet zo zwart-wit is, als het nu wellicht lijkt.

Veel huidige banen zouden ook nog eens extra karma opleveren. Je zou dan kunnen denken aan banen waarbij er een gebrek aan balans is tussen de energie die je investeert en de hoeveelheid geld dat je ervoor ontvangt. Mensen in de beurswereld of bepaalde mensen in het bedrijfsleven die weinig hoeven te doen om enorme hoeveelheden geld op hun rekening te krijgen zijn hier een voorbeeld van. Daarnaast zijn er bepaalde sectoren waarbij het thema 'uitbuiting', 'manipulatie', 'machtsmisbruik' en 'gebrek aan respect' een belangrijke rol spelen. Neem nu het bankwezen, de wereld van het onroerend goed, de vleesverwerkingsindustrie en de reclamewereld.

Ook banen waarbij veelvuldig contact is met beeldschermen en allerlei electronische apparatuur zou niet al te bevorderlijk zijn voor het ascentieproces. Dit heeft dan weer meer te maken met de storende invloed van electriciteit op deze planeet (zie 'Electriciteit en Magnetisme', Grote Centrale Zon).

Zoals je ziet is het thema werk en ascentie een uitgebreid thema waarover nog meer te vertellen zou zijn. Zodra er meer mensen een bepaalde stap in het ascentieproces zouden hebben bereikt zou er een beweging kunnen ontstaan waardoor er meer banen ontstaan die juist in harmonie zijn met het ascentieproces.

De aard van de maatschappij die zou kunnen ontstaan tijdens het ascentieproces van de Aarde en allerlei mensen is een thema dat nog niet volledig in kaart is gebracht. Vooralsnog zijn er allerlei onbekende en bekende factoren die de ontwikkeling van een dergelijke maatschappij tegenhouden. Door het ascentieproces van de Aarde en een handjevol mensen kunnen echter inzichten komen die een dergelijke overgang beter kunnen inkleuren.

In oktober 2006 heb ik een Engelstalig artikel geschreven getiteld 'Masters and Slaves' dat handelt over het thema van uitbuiting van mensen in onze huidige samenleving door de top van bedrijven, maar zeker ook door de machthebbers in de politiek die mensen/soldaten ook vooral zien als poppetjes voor hun eigen doelstellingen.

In april 2007 heb ik een toevoeging gemaakt in de opvoedingsectie betreffende de omgang met dit thema bij de opvoeding van je kinderen. Kijk maar eens op Wat wil je later worden als je groot bent?