Onderzoeksvraag 7: Welke oorzaken zouden er kunnen zijn voor het versterkte broeikaseffect?  

ONDERZOEKSVRAAG 7
Is de mens (hoofd)verantwoordelijk voor de globale temperatuurstijging (middels het versterkte broeikaseffect)
of zijn er andere oorzaken?


  www.ascentie.dds.nl -     Laatst bijgewerkt in februari 2007

Dit Centrum onderzoekt de aannemelijkheid van het idee dat de aarde bezig is met een zogenaamd 'ascentieproces' (zie algemene onderzoeksvraag 2). Om meer grip te krijgen op het concept ascentie, raad ik de lezer aan de centrale lijn op deze site te volgen welke begint op de hoofdpagina.

Binnen deze theorie wordt gesteld dat de huidige klimaatverandering het gevolg is van het ascentieproces van de Aarde zelf. Indien dat daadwerkelijk het geval zou zijn dan zou dat logischerwijs moeten inhouden dat de klimaatverandering NIET volledig verklaard kan worden door andere factoren. De meest populaire verklaring voor de huidige klimaatverandering is die van het versterkte broeikaseffect door mensenlijk handelen.

Deze pagina is een vertrekpunt voor het onderzoeken van de aannemelijkheid van allerlei stellingen die momenteel de ronde doen in de wereld betreffende de oorzaken voor de klimaatverandering.

Indien er sprake zou zijn van een 'ascenderende planeet' dan zou de oorzaak van de temperatuurswijziging vooral te vinden zijn door verwarming vanuit de Aarde zelf (zie onderzoeksvraag 8). De toename in de hoeveelheid co2 in de atmosfeer dient dan geen oorzaak te zijn voor de toename van de globale temperatuur. Wat overigens niet wil zeggen dat er niet meer warmte zou kunnen worden binnengehouden door het versterkte broeikaseffect, maar dit effect zou dan nagenoeg verwaarloosbaar zijn. Dit aspect wordt verder uitgediept in de speciale kooldioxide-sectie van dit centrum.

Op deze plek zou ik alle lezers willen vragen zich in dit onderzoek te mengen, waarbij ik voorlopig vooral op zoek ben naar mensen die informatie kunnen verschaffen betreffende wetenschappelijk onderzoek waaruit twijfel blijkt over het idee dat de mens via het versterkt broeikaseffect de hoofdoorzaak is voor de globale temperatuurstijging.

Hier volgt nu een klein gedachtenexperimentje, die speelt met het idee dat de huidige globale opwarming daadwerkelijk het gevolg zou zijn van het ascentieproces van de Aarde. Het lijkt me dan redelijk om te veronderstellen dat we van de geÔnstitutionaliseerde wetenschap niet veel hoeven te verwachten: zover ik weet zijn er geen wetenschappers die bekend zijn met de ascentie-theorie, laat staan dat er vanuit deze theorie onderzoek gedaan wordt.

De stijging van de temperatuur op Aarde wordt echter steeds moeilijker om te ontkennen, dus ontstaat er een probleem: er gebeurt iets bijzonders op de Aarde en iedereen verwacht dat de wetenschap er wel een goede verklaring voor heeft. Wetenschappers houden graag hun reputatie hoog en gaan naarstig op zoek naar een mogelijke verklaring. Het zou natuurlijk een grote schande zijn als zou blijken dat ondanks alle voorradige kennis, ervaring en financiŽle ondersteuning een wereldwijd fenomeen optreedt dat niet verklaard kan worden.

Het probleem is echter dat ze niet een theorie kunnen verzinnen die een afdoende verklaring biedt. Om toch niet met lege handen te staan voor de wereldpopulatie worden twee stijgende trends aangegrepen en opgeblazen tot dogmatische proporties: het komt allemaal door de toename van de hoeveelheid broeikasgassen. De wereld wordt voorgehouden dat (bijna) alle wetenschappers het ermee zijn en voilŠ de media, de politiek en de milieuverenigingen storten zich erop en we kunnen weer tevreden zijn: er is onmiskenbaar wat aan de hand, en we weten wat het is en we kunnen er nog wat aan doen ook: aanpakken die kooldioxide-uitstoot (samen met andere broeikasgassen). Vervolgens hoeven we niet te zoeken naar andere mogelijkheden met het gevolg dat een groot deel van de wereldbevolking inmiddels gelooft dat de mensen zelf verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde en er niemand meer energie steekt in mogelijke andere verklaringen.

Wat misschien nog wel erger is, is dat iedere keer wanneer er weer nieuwe weerrecords worden gebroken mensen gevoed worden met het idee dat het mis gaat en dat er reden is voor bezorgdheid, terwijl het opwarmen van de planeet juist iets zou kunnen zijn dat we met vreugde zouden kunnen omarmen omdat het een natuurlijk proces zou kunnen zijn. Sterker nog, het zou ons kunnen stimuleren om met de Aarde mee te doen om zelf onze eigen variant van ascentie te gaan beginnen: tijd voor verandering.

Goed, dit is natuurlijk maar een irreŽel fantasie-gedachtenexperiment vanuit de ascentie-hypothese. Het zal toch niet echt zo zijn dat we werkelijk met zijn allen zů bedonderd worden door allerlei organisaties, overheden en wetenschapsinstellingen? Nee, er zullen vast zeer steekhoudende argumenten zijn om te veronderstellen dat wij met zijn allen verantwoordelijk zijn voor de toename van de wereldtemperatuur door de uitstoot van al onze broeikasgassen. Ik zou het hierbij graag feitelijk houden, want je hoeft niet veel te onderzoeken om te zien dat er werkelijk een moeras aan belangen vastkleeft aan het instandhouden van de 'ideologie van globale opwarming door het versterkte broeikaseffect veroorzaakt door menselijk handelen'

In het vervolg van deze pagina wordt nadere uitleg gegeven over het versterkt broeikaseffect.

Voordat je verder gaat zou ik je willen vragen tot welke groep je jezelf rekent (mocht je het leuk vinden, kun je ook meedoen met de poll, in de paarse balk hiernaast):

  1. Iemand die gelooft dat er een klimaatverandering gaande is welke vooral veroorzaakt wordt door het versterkt broeikaseffect middels de toename van CO2-uitstoot door mensen.
  2. Iemand die gelooft dat er een klimaatverandering gaande is maar we hebben met zijn allen in feite geen idee waardoor het komt.
  3. Iemand die niet gelooft dat er sprake is van een klimaatverandering.
  4. Iemand die gelooft dat dit een normaal verschijnsel is dat zich om de zoveel duizenden jaren herhaalt.
  5. Iemand die gelooft dat het komt omdat de Aarde aan het ascenderen zou zijn.

WAT IS HET BROEIKASEFFECT?

Ik citeer hier een stukje uit de website van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) welke via 'www.klimaatverandering.nl' het Nederlandse volk inlicht over de oorzaken en gevolgen van een klimaatverandering. Er staat daar geschreven:

2. Waarom stijgt de temperatuur op aarde?

De zon verwarmt de aarde. Een deel van de zonnestralen warmt de aardbodem en de zeeŽn en oceanen op. Een ander deel wordt teruggekaatst in de dampkring of atmosfeer. Hier bevinden zich broeikasgassen (waterdamp, kooldioxide, methaan) die als het ware een warme deken om de aarde leggen. Ze zorgen ervoor dat de warmte uit de teruggekaatste zonnestralen wordt vastgehouden. De opwarmende werking van deze deken wordt het natuurlijke broeikaseffect genoemd. Door dit broeikaseffect is het op aarde niet 18 graden Celsius onder nul, maar 30 graden Celsius warmer, warm genoeg voor leven.

De meeste wetenschappers zijn het er wel over eens dat de mens dit broeikaseffect beÔnvloedt. Omdat we steeds meer gas, elektriciteit, benzine en diesel gebruiken, blazen we steeds meer CO2 in de atmosfeer. De toename van deze concentratie van broeikasgassen versterkt het broeikaseffect, waardoor het op aarde steeds warmer wordt. Als de mens broeikasgassen aan de atmosfeer blijft toevoegen, blijft de gemiddelde temperatuur op aarde stijgen.

Tot zover een beschrijving van de populaire zienswijze. In hoeverre zijn wij mensen echt verantwoordelijk voor de globale opwarming? Laten we eerst eens een blik werpen op de wereld van het kooldioxide, het co2-gas: klik maar eens op het witte grafiekje hiernaast in de balk (of hier).

Zoals reeds gezegd richt Onderzoeksvraag 8 op de mogelijkheid dat de huidige temperatuurstijging wordt veroorzaakt door een toenemende temperatuur van de Aarde zelf: de Aarde zou wellicht uit zichzelf steeds meer infraroodstraling uitzenden wat vervolgens wordt vastgehouden door de broeikasgassen, waarbij het niet zoveel uitmaakt hoeveel CO2 of waterdamp er nu precies in de lucht zit om deze warmte binnen de atmosfeer te houden.

In de toekomst worden ook vanuit deze pagina andere factoren genoemd die een mogelijke rol zouden kunnen spelen bij de opwarming van de Aarde, waaronder de invloed van de Zon en wordt er gekeken naar forse temperatuurschommelingen in het verleden (tussen de ijstijden in), toen er geen mensen waren met grote industrieŽn. Ook wordt er nog een blik geworpen op de effecten van vulkanische activiteit.