Centrum voor Ascentie-informatie en Onderzoek: Bespiegelingen  

BESPIEGELINGEN


  www.ascentie.dds.nl -     mei 2008

Terug naar de Begin Pagina

Als je wat wilt vertellen of weten mail naar: gibbon@tiscali.nl

'Vacatures': Medewerkers gezocht

Sectie waarin vergelijkingen worden gemaakt van andere gedachtensystemen

Opvoedingsectie

Hoe moet ik verder? Waar ben ik?

Meteen naar de thema's

In juni 2004 is er besloten om deze sectie toe te voegen aan de reeds aanwezige secties welke zijn terug te vinden op deze site (informatie- instructielijn, onderzoeksvragensectie, vergelijkingensectie).

Deze bespiegelingensectie onderscheidt zich van de vergelijkingensectie doordat er hier mogelijkheden zijn om de grenzen van het ascentiegedachtegoed af te speuren. Veel aspecten van het ascentiedenken zijn vrij helder en daar kun je eigenlijk alleen maar kennis van nemen. Je bent dan natuurlijk vrij om zelf te beslissen of het je aanspreekt of niet, maar de inhoud van het ascentiegedachtegoed staat daarbij niet ter discussie.

In deze sectie worden thema's besproken waarbij de grenzen niet helemaal duidelijk zijn. Je zou kunnen zeggen dat er hier een meer filosofisch getinte sfeer hangt. Er zijn immers bepaalde zaken waarbij er verschillend gedacht zou kunnen worden. Neem nu de vraag in hoeverre het ascentiegedachtegoed geschikt zou zijn voor kinderen. Deze bespiegelingen bevatten ook onderwerpen welke (nog) niet zijn aangestipt in de literatuur, en waarover je zelf bepaalde ideeën kunt hebben.

Ook is deze sectie de plek om vragen te lanceren als: hoe zou ascentie kunnen passen in de Nederlandse cultuur of waar liggen de grenzen tussen het proces van persoonlijke groei en het ascentieproces? Deze sectie bevat dan ook geen eenduidige uiteenzettingen, maar bespreekt allerlei invalshoeken waarbij de 'conclusies' nog niet vast staan. Het biedt dan ook de mogelijkheid voor bezoekers en medewerkers van het centrum om bepaalde onderwerpen voor te stellen.

Zoals ook reeds gezegd op de vergelijkingenhoofdpagina blijft de insteek van alle pagina's binnen dit centrum dat er geen ruimte is voor heftige discussies en strijd. Wel is er ruimte om in rust wat te spelen en te jongleren met de mogelijkheden die het ascentiegedachtegoed zou kunnen bieden op allerlei vlakken in het alledaagse leven van nu, of in de toekomst.

Sinds april 2005 heeft Monique Spangenberg zich verbonden met dit Centrum voor Ascentie Informatie en Onderzoek en ze zal in de toekomst ook de nodige teksten aanleveren die op allerlei plekken terug te vinden zullen zijn.

Bespiegelingen: Thema's

Door J. H. Door M. Spangenberg